Strážci firemních dat. Jak systémy DLP chrání vaše nejcennější aktiva v digitálním světě

V dnešním digitálně propojeném světě, ve kterém objem a hodnota dat exponenciálně roste, se stává jejich ochrana nejen základním požadavkem, ale i nezbytností pro udržitelný růst a důvěru ve firmy a organizace. Systémy DLP (Data Loss Prevention) představují jeden ze základů strategie kybernetické bezpečnosti, jejímž hlavním cílem je identifikovat, monitorovat a chránit data. Implementace DLP proto nesouvisí jen s technologiemi, ale i s ochranou intelektuálního vlastnictví, obchodních tajemství či osobních údajů, se zajištěním souladu s průmyslovými standardy i legislativními požadavky, jako je GDPR, NIS2 nebo ZoKB, které kladou ještě vyšší nároky na ochranu kritické infrastruktury a informačních systémů, vysvětluje Vladimíra Tesková, spoluzakladatelka, spolumajitelka a COO české technologické firmy TeskaLabs.

Řešení DLP přinášejí firmám a organizacím mnoho benefitů. Umožňují detailní přehled o tom, kde se nacházejí citlivá data nebo jak a kým jsou využívána. Systémy DLP jsou schopny detekovat podezřelé aktivity, jako jsou pokusy o neoprávněný přístup, sdílení citlivých dat e-mailem nebo jejich kopírování na externí média. To je nezbytné pro efektivní řízení rizik a prevenci úniku dat. Programy DLP pomáhají identifikovat slabiny ve způsobech manipulace s daty a nastavit efektivní politiky ochrany dat. Kromě prevence úniku informací pomáhají systémy DLP organizacím dodržovat legislativní a regulatorní požadavky, což je důležité hlavně v období neustále se měnících a zpřísňujících se právních norem.

Koncepce DLP spočívá v monitorování, detekci a blokování pokusů o přenos citlivých dat mimo bezpečné korporátní hranice. Systémy DLP umožňují identifikovat a klasifikovat citlivé informace a nastavit bezpečnostní politiky, které definují, jak s těmito daty mohou uživatelé nakládat. To je obzvláště důležité vzhledem k neustále rostoucímu objemu dat a jejich strategickému významu pro konkurenceschopnost a inovace ve firmách. DLP systémy tak snižují riziko reputační škody způsobené únikem citlivých informací. Nezanedbatelnou roli hraje také při zvýšení produktivity a efektivity, protože umožňuje automatizovat procesy správy dat a snižuje administrativní zátěž.

V kontextu rozsáhlých a komplexních IT prostředí, kde je třeba reagovat na stále sofistikovanější hrozby, přichází na řadu také integrace DLP s dalšími bezpečnostními řešeními, jako je např. SIEM.

SIEM od TeskaLabs nabízí pokročilé analytické nástroje pro detekci hrozeb v reálném čase, korelaci událostí a efektivní reakci na incidenty. Integrace DLP do SIEM umožňuje nejen rozšířit možnosti detekce a prevence úniků dat, ale také poskytuje komplexnější pohled na bezpečnostní situaci organizace. Tím se zvyšuje účinnost bezpečnostních opatření, snižuje se čas potřebný k odhalení a řešení incidentů, a tak se v konečném důsledku chrání nejen data, ale celková integrita a reputace organizace.

DLP samozřejmě není univerzálním řešením pro všechny bezpečnostní výzvy, ale je klíčovým prvkem progresivní a víceúrovňové bezpečnostní strategie. Implementace DLP a jeho integrace s řešeními jako je SIEM může organizacím poskytnout potřebné nástroje k ochraně jejich nejcennějších aktiv (dat) a držet krok v neustále se vyvíjejícím kybernetickém prostředí. Ochrana dat se tak stává nejen otázkou technologie, ale i strategického přístupu k řízení rizik a udržitelného rozvoje.

Více na www.teskalabs.com, logman.io a na sociálních sítích LinkedIn, FCB nebo X.